Условия за ползване и доставка

I. Предмет

Настоящият документ представлява общите условия и условията за ползване на уеб страницата youtools.bg, както и на сключените през уеб страницата youtools.bg договорни правоотношения с предмет продажба на стоки.

II. Данни за администратора на уеб страницата youtools.bg

ЮТУЛС ЕООД, ЕИК: 207217962 е българско търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Стамболийски № 217, ет. 4, ап. 23. Управител на ЮТУЛС ЕООД е Евгени Цачев Петков.

Данните за контакт с ЮТУЛС ЕООД са:
тел.: +359 879 483 388
и-мейл: gb.sl1721387125ootuo1721387125y@eci1721387125ffo1721387125

ЮТУЛС ЕООД администрира онлайн магазина/уеб страницата youtools.bg. Всички правоотношения по договори за продажба, в които Вие встъпвате, правейки поръчка на стока/и през уеб страницата youtools.bg, са с ЮТУЛС ЕООД в качеството му на продавач.

III. Електронен подпис

Попълвайки/предоставяйки съответните Ваши данни на сайта youtools.bg и поставяйки отметка за съгласие в съответното поле (съгласие с настоящите общи условия, съгласие за обработка на лични данни за целите на директния маркетинг) Вие удостоверявате съответното Ваше волеизявление с електронен подпис, който в отношенията Ви с ЮТУЛС ЕООД на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има правната сила на саморъчен подпис.

Заявката на поръчка на уеб страницата youtools.bg чрез избор на бутон „поръчай“ за дадена стока/и след коректно попълване на необходимите Ваши данни представлява Вашият електронен подпис, който в отношенията Ви с ЮТУЛС ЕООД на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има правната сила на саморъчен подпис, посредством който електронен подпис Вие сключвате договор от разстояние с ЮТУЛС ЕООД за продажба и доставка на поръчаната/ните от Вас стока/и.

При подаване на рекламация срещу закупена от Вас стока по електронен път на следния и-мейл на ЮТУЛС ЕООД – gb.sl1721387125ootuo1721387125y@eci1721387125ffo1721387125, Вие ще получите на Вашия и-мейл, от който сте ни изпратили рекламацията си, потвърждение от наша страна за получаването на рекламацията Ви с изрично посочване на името на нашия служител, приел Вашата рекламация. Електронното изписване на името на този наш служител в изпратения Ви от нас мейл-потвърждение на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има правната сила на саморъчен подпис на съответния наш служител.

IV. Плащане на стоки

IV.1. Плащане при доставка

При плащане на стоки с “Наложен Платеж” в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиентът получава фискален документ издаден от Еконт Експрес ООД като лицензиран пощенски оператор за извършване на Пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Запазете фискалния документ, който замества касовия бон като доказателство за извършеното плащане!

IV.2. Плащане с карта

Заплащането с карта се осъществява през услугата ЕконтПей (EcontPay) на Еконт Експрес ООД. Приема се плащане с карти Visa и MasterCard.

V. Доставка на стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Клиента начин, като ние ще направим всичко възможно доставката да бъде извършена в рамките на 4 работни дни. Във всички случаи обаче ще спазим законовия 30-дневен срок. Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична, е в рамките на 30 работни дни – в случай, че не е спряна от внос или производство.

ЮТУЛС ЕООД може да изиска допълнително потвърждение от Клиента за направената поръчка от него, включително по телефон и електронна поща. В случай, че Клиентът откаже да предостави информация и/или данни, които не е предоставил или грешно е предоставил при подаването на поръчката, а същите са необходими за изпълнението на поръчката от страна на ЮТУЛС ЕООД, поръчката се анулира без допълнително уведомяване на Клиента.

ЮТУЛС ЕООД не носи отговорност за забавяне на доставката, причинено от независещи от ЮТУЛС ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера.

При извършване на доставката, стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от получателя. При констатиране на видими дефекти – повреди, удари и други щети, установени при доставка, получателят трябва да подпише протокол за щети в присъствието на куриер, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява ЮТУЛС ЕООД на тел: +359 888 707 756 или на gb.sl1721387125ootuo1721387125y@eci1721387125ffo1721387125.

При приемане на доставката от Клиента без забележки всякакви последващи претенции за външни видими дефекти или липсваща стока се явяват неоснователни и като такива не следват да бъдат удовлетворени.

При посочване на грешен адрес, лице за контакт или телефон при подаване на заявката, ЮТУЛС ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на невярно подадената информация от Клиента.

Всички наши пратки могат да се прегледат и тестват преди да се доставят от куриера.

VI. Гаранционни условия
Съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки за всички стоки, продавани на уеб страницата youtools.bg е налице законова гаранция за съответствие с договора за продажба.

В случаите, в които продаваната стока съдържа цифрови елементи по смисъла на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, цифровото съдържание и/или цифровата услуга, свързани с продаваната стока, се предоставят еднократно по смисъла на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

При поръчка на стока с допълнителна търговска гаранция ЮТУЛС ЕООД издава и предоставя на Клиента гаранционна карта с всички условия на търговската гаранция.

Гаранцията (законова и/или търговска) отпада в следните случаи:

  • изгубена гаранционна карта;
  • при опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице или сервиз;
  • при повреди, причинени от неправилно използване;
  • при нарушаване на физическата цялост на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност като батерии, консумативи и други. Гаранционното обслужване се извършва само в оторизираните сервизи, посочени на гаранционната карта при наличие на всички документи и окомплектовка. От хигиенни съображения, свързани със здравето на нашите служители преди да ни донесете за гаранционно обслужване съответните продукти задължително следва да ги почистите детайлно. В противен случай гаранционното обслужване може да Ви бъде отказано или да бъде начислена такса за почистване.

Гаранционният срок на търговската гаранция за физически лица е 2 години, а за юридически лица е 1 година, освен ако не е упоменато друго в описанието на продукта.

VII. Право на отказ
Заявявайки поръчка на сайта youtools.bg чрез избор на бутон „поръчай“ за дадена стока/и след коректно попълване на съответно необходимите Ваши данни или при поръчка по телефон, Вие сключвате договор от разстояние с ЮТУЛС ЕООД.

В качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите Вие имате право да се откаже от договора от разстояние без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка съгласно Стандартните указания за упражняване на правото на отказ. Както е отбелязано в тези указания за Ваше улеснение за упражняването на правото на отказ трябва да разпечатате и използвате следния стандартен формуляр – формуляр.

Стоката не трябва да има нарушен търговски вид: да не липсват документи, опаковки, да няма следи от употреба, да няма бензин/масло заредени. Трябва да е във вида, в който сте я получили придружена с всички документи, изпратени от нас – гаранция, фактура, стокова разписка, касов бон от куриерската фирма или от нас (когато е приложимо). Моля, обърнете внимание, че от хигиенни съображения някои продукти (например помпи за отпадни води, помпени станции за отпадни води), посочени като „неподлежащи на връщане“, не могат да бъдат върнати срещу възстановяване на сумата.

Правото Ви на отказ от договора от разстояние с ЮТУЛС ЕООД не важи за договори за доставка на:

  1. стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  2. запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  3. стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

VII. Други
ЮТУЛС ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на стоките както и каквато и да било друга информация публикуваната на сайта без предварително уведомление на Клиента.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на Клиентите за измененията. При използване на сайта на youtools.bg Клиентите се задължават да спазват настоящите общи условия.

Онлайн решаване на спорове
Онлайн формуляр за упражняване право на отказ
Закон за защита на потребителите