Гаранция и сервиз

При поръчка на стока с допълнителна търговска гаранция ЮТУЛС ЕООД издава и предоставя на Клиента гаранционна карта с всички условия на търговската гаранция.

Гаранцията (законова и/или търговска) отпада в следните случаи:

  • изгубена гаранционна карта;
  • при опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице или сервиз;
  • при повреди, причинени от неправилно използване;
  • при нарушаване на физическата цялост на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност като батерии, консумативи и други. Гаранционното обслужване се извършва само в оторизираните сервизи, посочени на гаранционната карта при наличие на всички документи и окомплектовка. От хигиенни съображения, свързани със здравето на нашите служители преди да ни донесете за гаранционно обслужване съответните продукти задължително следва да ги почистите детайлно. В противен случай гаранционното обслужване може да Ви бъде отказано или да бъде начислена такса за почистване.

Гаранционният срок на търговската гаранция за физически лица е 2 години, а за юридически лица е 1 година, освен ако не е упоменато друго в описанието на продукта.